Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak připravit psa a fenu na krytí

27. 2. 2007

Majitelé fenky by si měli dopředu zkontrolovat očkovací průkaz a zkonzultovat s ošetřujícím veterinárním lékařem jeho rozsah (doporučuji vakcinaci proti coronavirové střevní infekci), termín (při eventuální kolizi s očekávanou graviditou včas přeočkovat) a dále zkontrolovat odčervení. Odčervení se provádí cca 14 dnů před krytím. fenka by měla být v dobré kondici (ale ne obézní, protože obezita působí negativně na plodnost) a určitě nezapomeňte na ošetřen zubního kamene (výrazně zvyšuje riziko poporodní bakteriální infekce mláďat). Pokud fenka trpí jakýmkoli zdravotním problémem, navštivte vašeho veterináře a poraďte se s ním o rizicích gravidity pro vaši fenku. Za velmi vhodné považuji podávání vitamínů (zejména vitamín E) v době od počátku hárání až do 25. dne po krytí (kdy půjde na ultrazvukové vyšetření na diagnostiku gravidity a podle výsledku budeme výživu dále upravovat).

Obvykle se k prvnímu krytí volí 2 - 4. hárání, kdy je fenka po fyzické stránce dospělá a zároveň její pohlavní cyklus má již standardní průběh. Doporučuji majitelům, aby si vedli záznamy o průběhu každého cyklu, tzn. začátek krvavého výtoku, dny svolnosti k páření a celkovou dobu hárání a veškeré atypické změny (absence výtoku, agresivita po celou dobu hárání, extrémní otok zevních pohlavních orgánů apod.). Tyto cenné informace velice často postrádáme při konzultacích příčin snížené plodnosti.

Určení vhodného dne pro krytí je jedním z klíčových momentů, protože chybně zvolený den pro krytí je nejčastější příčinou neplodnosti den.

Jestliže předchozí hárání proběhla obvyklým způsobem (cca týden krvavý výtok, cca 8 - 13. den svolnost k páření), pak doporučuji k prvnímu krytí zvolit 10 - 12. den od začátku krvavého výtoku a překrytí zopakovat za 36 - 48 hodin. U atypických hárání, opakovaného nezabřezávání a při umělé inseminaci je nutné použít k určení plodných snů laboratorní vyšetření (tj. mikroskopické vyšetření poševních výtěrů, stanovení koncentrace progesteronu a endoskopické vyšetření pochvy).

Pokud budete fenku krýt poprvé, pak je ideální zvolit zkušeného krycího psa. Tím se rozumí pes, který je pravidelně v chovu využíván - minimálně 5 krytí za posledních 12 měsíců, z nichž alespoň jedenkrát fenka zabřezla. U takového chovného psa je i kvalita semene lepší (menší počet mrtvých a méně odolných spermií). Bohužel počet takových psů v chovu je značně omezený. Pakliže jste se rozhodli pro psa teprve začínajícího působit v chovu, je vhodné zajistit asistenci zkušeného chovatele. Zvažte dobře vzdálenost, kterou budete muset jet, a to hlavně v letních měsících, kdy je vyšší riziko přehřátí a kolapsů u všech brachycephalických plemen.

U krycího psa klademe velký důraz jak na fyzický, tak na psychický stav, který úzce souvisí s dobrým pohlavním instinktem. Normální průběh pohlavního aktu u psů má tři fáze:

  • předehra (obvykle trvání do 15 minut, kdy dojde k vzájemnému seznámení partnerů)
  • reflex zasunutí pyje do pochvy feny (po plném zavedení se uvolňuje druhá, na spermie velmi bohatá frakce semene)
  • svázání (během této fáze se uvolní třetí frakce ejakulátu, která neobsahuje spermie, ale výživné látky)

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že pro oplodnění není svázání psa s fenou nutné, ale zvyšuje procento oplodnění. V případě, kdy se předehra prodlužuje nad 15 minut, doporučuji přidržet fenku a pokusit se o asistenci při zavádění pyje. Pokud jsme znovu neúspěšní, pak zbývá pouze možnost umělého oplodnění a k té již musíme zavolat veterináře.

Umělá inseminace je vhodným řešením situací, kdy není možné přirozené krytí (vzájemná averze partnerů, získané abnormity zevních pohlavních orgánů psa / feny, oplodnění zmrazeným semenem apod.). Rozhodně však umělá inseminace nesmí být upřednostňována před přirozeným krytím a neměla by zastírat poruchy pohlavního instinktu psů.

Riziko přenosu infekcí při krytí se v našich podmínkách omezuje pouze na běžnou bakteriální mikroflóru. Typické pohlavní nákazy psů (tj. brucelóza psů a přenosný venerální tumor) na našem území nebyly zatím prokázány. Jak již byl uvedeno výše, pes a fena musí být zdrávi, čímž se rozumí, že mimo jiné netrpí žádným výtokem z pohlavních orgánů (pokud ano, pak je nutné včas provést výtěr s následnou kultivací včetně citlivosti na antibiotika). Proto staří před krytím pouze výplach předkožky sterilním fyziologickým roztokem. Tento výplach u psa opakujeme ihned po krytí, ale to již budeme aplikovat dezinfekční roztoky v odpovídajícím ředění (hypermangan, povidon jodid apod.). U feny se žádné další ošetření dezinfekčními roztoky neprovádí, neboť tyto působí velmi toxicky na spermie.

Úspěšné krytí je prvním krokem na cestě za chovatelskými úspěchy. U méně zkušených chovatelů a všech problematických případů je vhodné zkonzultovat jeho průběh s veterinárním lékařem.